Als directeur kan en wil ik niet ontbreken in dit netwerk van collega’s voor een open en vrijblijvende gedachtenuitwisseling.

lid

Wendy Francken

BSAE is een netwerk van mensen (directeurs en managers van beroepsverenigingen en sectororganisaties). VLARIO is de vereniging van de riolerings-en afvalwatersector in Vlaanderen. Als directeur kan en wil ik niet ontbreken in dit netwerk van collega’s voor een open en vrijblijvende gedachtenuitwisseling. De beroepssector is te weinig bekend bij de HR-bedrijven en adviesbureaus en er is te weinig info over loonschalen en gebruikelijke extralegale voordelen.
Via de kennismomenten en info-uitwisseling met mijn collega’s, uit andere sectoren, wil ik van gedachten kunnen wisselen over de vraag die ons allen bezighoudt: hoe kan ik als directeur de meerwaarde van onze organisatie blijven realiseren? Ik verwacht high-level en openhartige gesprekken en ik hoop een permanente bron van inspiratie te ontmoeten bij BSAE. Ik kijk uit naar info over beleidsmatige thema’s en het thema communicatie. Dat laatste is een zeer belangrijk thema voor ons als vereniging. Ik hoop bijkomende ervaring te treffen over een voortdurend change-management in verenigingen.
Door een netwerk als BSAE staan we samen sterk. Door de nadruk te blijven leggen op het belang van verenigingen en sectororganisaties, kunnen we via dit netwerk meer betekenen voor onze vereniging en ik hoop via mijn deelname aan BSAE sterker te staan in mijn argumentatie naar mijn raad van bestuur en adviesraad.

(Wendy Francken is directeur van Vlario, Overlegplatform en Kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen)