Wat doet BSAE?

BSAE biedt voor alle aspecten waarmee de verenigingsprofessional te maken heeft een passende oplossing door middel van informatie (o.m. via het driemaandelijks ledenblad Community), meetups en opleidingen (BSAE Academy).

BSAE brengt verenigingsprofessionals samen om nieuwe inzichten te verwerven, om ervaringen uit te wisselen en van mekaar te leren. Voor de directeurs en leidinggevenden zijn er informele meetups waar peer2peer uitwisseling over ‘high level-topics’ centraal staat. Voor de verenigingsprofessionals en – medewerkers is er een uitgebreid aanbod aan masterclasses en opleidingen binnen de BSAE-Academy.

De verenigingsprofessionals worden op de hoogte gehouden via de digitale newsletter BSAE Insight en het driemaandelijkse magazine Community. De online kennisdatabank biedt toegang tot BSAE dossiers en documenten over specifieke topics zoals CRM, sociaal-juridische zaken, interne communicatie, HR voor ledenorganisaties, mededingingswetgeving.