Ben jij een van de bestuurders voor BSAE die we zoeken?

16-10-2020

Wil jij mee de strategische lijnen van BSAE uitzetten? Wil jij klankbord zijn voor de werking van BSAE en laten horen wat er leeft in de wereld van ledenorganisaties? Dan ben jij misschien wel een van de nieuwe BSAE-bestuurders die we zoeken. Je krijgt alvast een extra dimensie bij je eigen rol als professional in een ledenorganisatie of community. 

Enthousiasme voor BSAE

Wat verwachten van een BSAE-bestuurder:

 • Je bent enthousiast voor ons verhaal 'Horizontaal. Als verbindingsprofessionals aan toekomst werken'
 • Je zet mee de strategische lijnen uit van BSAE, bent klankbord voor de werking en brengt in wat leeft in de wereld van professionals in ledenorganisaties
 • Je participeert actief aan een 4-tal bestuursvergaderingen per jaar
 • Vanuit je interesses en eigen vaardigheden kan je diverse andere rollen invullen: van inleider of host bij een opleiding of sessie van BSAE, een praktijkcase brengen, namens BSAE meegaan naarn overleg met een BSAE-stakeholder, ambassadeur zijn, opinie of kennis delen, ...

 

BSAE-lid + ...

 • Uiteraard moet je als BSAE-bestuurder lid zijn van BSAE en ben je enthousiast over het Charter van de Verenigingsprofessional
 • We verwachten dat je minstens een 5-tal jaar ervaring hebt met of in ledenorganisaties
 • De bestuursmandaten staan open voor zowel directeurs en managers van een ledenorganisatie, als voor professionals actief in een ledenorganisatie. Een strategische, bestuurlijke kijk is belangrijk.
 • Waar mogelijk streven we naar bestuurders uit een brede diversiteit van sectoren: socio-economisch, socio-cultureel, vrijetijd, zorg, ... of nieuwe vormen van 'verenigen'
 • Het Charter van de Bestuurder is een kapstop voor de invulling van een bestuursrol bij BSAE

 

Concreet

 • Een bestuursmandaat loopt in principe voor 3 werkingsjaren.
 • We vergaderen een 4-tal keer per jaar - momenteel online - maar normaal in Gent of Brussel (of op lokatie bij een van de bestuurders). Je krijgt een week vooraf de agenda en toelichting. We verwachten geen uitgebreide voorbereiding buiten de vergadering of executieve taken. Uiteraard kan je vanuit je interesse of ambities extra rollen opnemen of invulling geven.
 • Het mandaat is onbezoldigd. BSAE voorziet een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Raadpleeg hier de statuten van BSAE vzw Statuten-BSAEvzw-2019.
 • Als je interesse heb en je kandidaat wil stellen dan verwachten we een kort je motivatie en een motivering. Je mag dit mailen aan info@bsae.be tegen XX XX 2020
 • De komende weken plannen we een korte kennismaking en overleg met de kandidaten en de huidige bestuurders. Het is het huidige bestuur dat de kandidaturen beoordeeld (bekrachtigd door de volgende Algemene Vergadering). Het is de bedoeling het bestuur uit te bouwen tot een 7 à 8 bestuurders. De volgende bestuursvergadering is gepland op 1 december

 

Een extra dimensie aan je rol als professional

 • Als BSAE bestuurder maakt je deel uit en heb je toegang tot een uniek netwerk
 • Je geeft een extra dimensie aan je rol als professional en krijgt de kans verder te ontwikkelen
 • Je bouwt mee aan de werking van BSAE en de waardevolle rol van verenigingsprofessionals in België

 

Dus heb je interesse en is dit iets voor jou?

>>> Mail je kandidatuur met een korte motivatie en motivering naar info@bsae.be tegen XX XX 2020

Heb je vragen? Neem dan contact met josefien@bsae.be, marc@2mpact.be (gedelegeerd bestuurder) of een van de andere bestuurders.