1.000 websites voor 1 organisatie: orde scheppen in de complexiteit bij Gezinsbond door Dropsolid

21-01-2020

De Gezinsbond, een overkoepelende belangenvereniging voor gezinnen in Vlaanderen, is een complexe organisatie, die meer dan 900 lokale afdelingen telt, voornamelijk in beheer van vrijwilligers. De online aanwezigheid van zo’n grote organisatie en zijn lokale eenheden gestructureerd houden is dan ook een huzarenwerk.

Voor de lokale afdelingen van de Gezinsbond waren er grote verschillen qua online aanwezigheid en zichtbaarheid. De digitale strategen van BSAE-partner Dropsolid slaagden erin om de verschillende stakeholders te inspireren, op te leiden en helemaal mee aan boord te krijgen met de uiteindelijke digitale oplossing. Ze creëerden een breed draagvlak binnen de gehele organisatie voor de implementatie van het multisite-platform, waarvoor ze kozen.

Meer weten over de aanpak van het multisite platform, waar eind 2019 al meer dan 350 sites online op stonden? Lees het volledige artikel van Dropsolid.