Netwerk tegen Armoede zoekt een Stafmedewerker Communicatie

In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen samen om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. .

In deze verenigingen in Vlaanderen en Brussel worden de ervaringen en de expertise van mensen in armoede verzameld. Vanuit deze expertise worden oplossingen geformuleerd waarmee een structureel armoedebeleid vorm kan krijgen.

Als communicatiemedewerker ben je verantwoordelijk voor ons extern en intern communicatiebeleid. Je zorgt ervoor dat onze visie op armoedebestrijding en de rol van mensen in armoede consequent in onze communicatie aanwezig is. Je werkt daarvoor nauw samen met onze ervaringsdeskundige, de algemeen coördinator en andere collega’s van het Netwerk tegen Armoede. Daarnaast onderhoud je nauwe contacten met de verenigingen waar armen het woord nemen.

Bekijk de volledige vacature hier.