Workshop 'een strategische oefening samen met leden' (Laat je interesse weten - we plannen samen met jou een moment)

Bezig met of plan je een strategische oefening in je vereniging? Een groot project, een verandertraject, een nieuwe strategische nota of beleidsplan, een groot strategisch event, …? Hoe laat je zo'n proces goed verlopen, sámen met bestuur, team, leden …?

Interesse? Laat het ons weten. We leggen een datum voor deze workshop vast samen met de geïnteresseerden.

De verschillende bouwstenen van een strategische nota zoals visie, doelstellingen, … die zijn je wel bekend. Maar … hoe laat je zo’n strategisch proces in de praktijk vlot verlopen? Hoe kan je echt samen met leden, bestuurders en team aan de slag gaan? Hoe kan het anders dan ontwerpteksten of ‘afschietteksten’ door jou geschreven, die dan becommentarieerd worden? En hoe kan je verder kijken dan het aanpakken van de problemen van gisteren?
 

Inhoud:

In deze workshop bekijken we het opmaken van een strategische nota of plan als een proces. We geven tips en tricks hoe jij als coördinator het planningsproces kan faciliteren en hoe je richting kan geven door de juiste aanpak.

Je krijgt enkele nieuwe methoden, zoals de SWO-ART, aangereikt. Je krijgt werkwijzen aangereikt om interactief met een werkgroep van leden en medewerkers aan de slag te gaan rond visiebepaling, gegevensverzameling, doelstellingen, … Als extraatje kijken we ook wat de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN kunnen betekenen voor je werking.

Bovenal is deze workshop op maat van professionals in een sectororganisatie of ledenvereniging én zal je ook geïnspireerd worden door interactie met de andere deelnemers. En noteer dat het een echte workshop is waarin je concreet aan de slag zal kunnen gaan met de aangereikte concepten.

Docent:

Deze workshop wordt gegeven door David Nassen, coördinator van BSAE. David heeft jarenlange ervaring met beleidsplanning en projectnota's in non-profitcontext en ledenverenigingen. Hij coördineerde de opmaak van enkele plannen en coachte diverse planningsgroepen

Praktisch: 

Voor deze workshop ligt nog geen datum vast. Laat je interesse aan ons weten via josefien@bsae.be. We plannen deze sessie dan in samenspraak met de geïnteresseerden. Ev. kan de sessie bij jou plaatsvinden. Spreek gerust collega's of andere professionals aan om hen warm te maken. 

Prijzen:

  • 350 euro
  • 295 euro voor BSAE-leden en collega's

Kostprijs exclusief btw, maar inclusief broodjeslunch en lesmateriaal