Wat doet BSAE?

BSAE zet zich in voor de verdere bekendmaking, ontwikkeling en grotere erkenning van het beroep van verenigingsmanager en verenigingsmanagement in het algemeen.

BSAE brengt ‘association executives’ samen om nieuwe inzichten te verwerven, om ervaringen uit te wisselen en van mekaar te leren. De verenigingsmanagers zijn welkom op alle workshops en masterclasses georganiseerd binnen de BSAE Academy. Tijdens de masterclasses behandelen we high-level topics zoals governance, financiering, mededingingswetgeving, nieuwe business modellen, ledenbinding ...

Binnen de BSAE Academy (toegankelijk voor alle verenigingsmedewerkers) worden verschillende workshops en masterclasses georganiseerd rond thema's zoals online communicatie, presentaties geven, faciliteren, marketing, ledenbinding ... Collega's van BSAE-leden nemen ook deel aan voordelige prijs.


BSAE-leden blijven up-to-date via de maandelijkse e-nieuwsbrief 'BSAE Insight', het driemaandelijks magazine Community, de online kennisdatabank en de Academy. Voor een oplijsting van alle ledenvoordelen kan u hier terecht.


Er bestaat ook een BSAE-verzekering. Op vraag van BSAE ontwikkelde verzekeringsmakelaar Group Casier Risk & Insurance een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid voor directeurs en managers binnen beroepsverenigingen en sectororganisaties. Dit is niet hetzelfde als een klassieke Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering en is ook niet te verwarren met een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Meer info vindt u hier.

In het document 'Charter van de bestuurder van een beroepsvereniging/sectororganisatie' vindt u alvast in 10 punten beschreven aan welke principes uw bestuursleden zich in grote lijnen zouden moeten houden. Verder vinden leden in de online kennisdatabank onder meer dossiers en documenten over CRM, sociaal-juridische zaken, interne communicatie, HR voor ledenorganisaties, mededingingswetgeving ...