Wat is BSAE?

BSAE is een exclusief netwerk van ‘Association Executives’: verenigingsdirecteurs, -managers en  executieve bestuurders (bv. gedelegeerd bestuurder, executief voorzitter) van beroepsverenigingen, sectororganisaties en federaties, die ten persoonlijken titel lid worden van BSAE. 

Goed opgeleide, dynamische en inspirerende ‘association executives’ spelen een belangrijke rol binnen hun organisatie. Op de eerste plaats als uitvoerende professionals verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie (‘management’), maar ook in hun relatie tot de beleidsbepalende organen zoals de Algemene Vergadering en de Raad  van Bestuur (‘governance’). 

PDF 'Wat is BSAE en wat doet BSAE?'

BSAE Basics