Masterclass Financieel beheer voor ledenorganisaties (24 april 2018)

Leer bij over de begroting, opvolging en rapportage en risicobeheer en forecasting voor jouw ledenvereniging.

Wat komt er aan bod tijdens deze voormiddag over financieel beheer voor ledenorganisaties?

Begroting

 • Hoe kom je tot een realistische en haalbare begroting op basis van de organisatiedoelstellingen (missie, visie, strategische doelstellingen)?
 • Hoe ga je om met een ‘rollende begroting’, rekening houdende met bijvoorbeeld typische fenomenen als pieken nav de jaarlijkse inning van lidgelden, traag-recurrente inkomsten (bv. subsidies), incidentele inkomsten uit projecten/sponsoring?
 • Hoe ga je om met een relatief vast gekend budget (lidgelden) en voortschrijdende inzichten nav nieuwe acties/activiteiten die zich opdringen in de loop van het werkjaar (aandacht voor cashflow, het aanspreken van reserves…)?

Opvolging en rapportage

 • Hoe volg je best intern de financiële situatie op (bv. opvolging van openstaande facturen, omgaan met kleine bijdragen, terugkerende en niet-terugkerende kosten…)?
 • Hoe kom je tot een werkbare en efficiënte interne financiële rapportage voor alledaags gebruik (bv. aftoetsing aan targets/organisatiedoelstellingen)?
 • Hoe kom je tot een transparante, begrijpbare en correcte rapportage voor het bestuur (en eventueel de leden van de algemene vergadering), rekening houdende met het feit dat de bestuurders niet altijd veel boekhoudkundige expertise hebben (en zeker niet van de specifieke dynamiek van ledenorganisaties)?

Risicobeheer en forecasting

 • Hoe identificeer je financiële risico’s en hoe ga je er intern mee om?
 • Hoe definieer je processen en procedures in functie van rapportage naar en opvolging door de raad van bestuur (governance-afspraken)?
 • Hoe kom je tot een langetermijn visie op de financiële situatie?

Deze sessie wordt gegeven door Jan Ghijselen (www.vzwcoach.be). Na 20 jaar coördinatie en directie in de non profit en managementopleiding in Hogent en Vlerick, is Jan nu actief als managementcoach, specifiek voor non-profits. Zijn specialisaties zijn procesmanagement, financieel beheer en de soft en hard skills van het leiding geven. Hij richt zich daarbij vooral op bestuurders en leidinggevenden in de non profit.

Praktisch?

 • Op 24 april 2018, van 9u00 tot 12u30
 • In De Punt, Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge

Prijs?

Early bird tarieven (Tot en met 13 april 2018)

225 € voor BSAE-leden (excl. btw)
250 € voor collega's van BSAE-leden (excl. btw)
300 € voor niet-BSAE-leden (excl. btw)

Late bird tarieven (Na 13 april 2018)

275€ voor BSAE-leden (excl. btw)
300€ voor collega's van BSAE-leden (excl. btw)
350€ voor niet-BSAE-leden (excl. btw)
 

Het aantal plaatsen is beperkt.  Zo krijgt iedere deelnemer individueel de kans om aan bod te komen en optimaal bij te leren.

Deze sessie telt mee voor 3 punten in het BSAE Certified Association Professional (CAP)-traject.

Opmerking

Alle verenigingsprofessionals