VOLZET! - Masterclass 'Kennismanagement in ledenorganisaties' (18 januari 2018)

In deze volatiele, onzekere, complexe, ambigue wereld (VUCA) verandert de positie van "kennis" in elke organisatie. Waar we ons vroeger comfortabel achtten met onze nauwgezet gecategoriseerde kennis en informatie in 'systemen', gaat het vandaag meer dan ooit om kenniscreatie-in-het-moment.

De "perpetual beta"-modus waarin onze organisaties verkeren dwingt daartoe. Op zich is dat geen slecht nieuws voor netwerkorganisaties, want kennis is meer dan vroeger een emergent product van netwerken.

Het proces wordt belangrijker, maar we kunnen het product niet verwaarlozen. Onze taak en verantwoordelijkheid wordt dus zwaarder. En, als we veel meer op het proces moeten inzetten, neemt de informatie-in-scope exponentieel toe. "Conversations and narratives are the new documents" - schrijft Esko Kilpi. En dat leidt in veel organisaties tot stress, want de informatie-emmer was al vol, en nu loopt die helemaal over.

In deze masterclass buigen we ons over een aantal thesen:

  • Er is mogelijk de wat minder leuke boodschap dat we onze oude manier van werken niet kunnen verderzetten. We moeten die fundamenteel herzien. We lossen immers de huidige problemen niet op met dezelfde denkwijzen die ze veroorzaakt hebben. We belichten daarom deze paradigmawissel. Kortweg komt het er op neer dat we mentaal afscheid moeten nemen van (digitaal) papier, en infrastructuur en processen zo moeten vormgeven dat informatie vloeit, en kennis daarvan een emergent product is.
  • Het WWW (en het onderliggende internet) is een belangrijk infrastructureel gegeven in het totstandkomen van het VUCA-karakter van onze wereld. Onze boodschap is om deze VUCA-effecten te lijf te gaan met gelijke wapens. Hoe brengen we met andere woorden dezelfde krachten van het WWW binnen in de interne werking van onze organisaties om de hedendaagse behoefte aan kenniscreatie en -borging beter te onderbouwen? Dan moeten we ook het WWW beter begrijpen.
  • Veel informatiestress komt voort uit onze gebrekkige omgang met informatie tijdens het genereren van nieuwe kennis. Zijn er alternatieven die leiden tot informatie-zen? Ja. "It's not information overload, it's filter failure", zegt Clay Shirky. Welke zijn dan die falende filters in jouw organisatie? Hoe kunnen we die compenseren, zonder in de al te naïeve "Corporate Google Search"-wens te vervallen? Hier zetten we enerzijds in op "informatiegedrag" en nieuwe competenties van de medewerkers, en anderzijds de vormgeving van generieke kenniswerkprocessen. 
  • Hoe passen data in dit verhaal - big & small? 
  • En zal de nieuwe golf van artificiële intelligentie dit alles oplossen? Jammer genoeg niet.

Filip Callewaert verzorgt deze masterclass, en zorgt voor voldoende voorbeelden uit de praktijk. Hij is verantwoordelijke informatie-, kennis- en archiefbeheer van het Havenbedrijf Antwerpen en ondersteunt vanuit die rol het 'anders gaan werken' in de organisatie. Hij vervult een gelijkaardige rol bij Groen, en de dienst Kinderopvang van het VVSG. Eerder nam hij die rol op in het OCMW Roeselare.
 

Praktisch?

Wanneer? Donderdag 18 januari 2018, van 13u00 tot 17u00
Waar? Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge

Prijs?

225€ voor BSAE-leden (excl. btw)
250€ voor collega's van BSAE-leden (excl. btw)
300€ voor niet-BSAE-leden (excl.btw)

Het aantal plaatsen is beperkt. De inschrijvingen voor deze sessie zijn afgesloten. Indien interesse om in de toekomst de masterclass te volgen, gelieve ons te verwittigen via josefien@bsae.be

Deze sessie telt mee voor 3 punten in het BSAE Certified Association Professional (CAP-) traject.

Opmerking

Alle verenigingsprofessionals